Joshin the Giants

Sam's Cellar, Under ste Historic Square, Neosho, MO